1. Giới thiệu

Tự động xử lý comment trên page là một trong những tính năng mạnh nhất của FBTarget.

Với tính năng này, bạn hoàn toàn có thể ngăn chặn được việc bị các đối thủ bán hàng cướp khách hoặc thu thập thông tin khách hàng hay các comment spam rác, link web bẩn hay cháu của ông chú Viettel 😀

Khi sử dụng tính năng này, hệ thống sẽ xử lý toàn bộ các comment trên fanpage theo 1 qui luật(rule) mà bạn định nghĩa sẵn từ sau thời điểm rule được tạo ra.

comment-filter

 

màn hình danh sách các rule đã tạo

2. Các thao tác hỗ trợ

Tính năng tự động xử lý comment trên facebook fanpage của FBTarget hiện hỗ trợ các thao tác như: Ẩn comment, trả lời comment theo một nội dung soạn sẵn Like comment.

comment-actions

Các hành động hỗ trợ xử lý comment

3. Hướng dẫn sử dụng

Để bắt đầu tạo 1 rule mới,trên thanh menu, bạn chọn mục Công cụ cho fanpage -> Tự động xử lý comment tren page. Tiếp theo, bạn click vào nút btn-create-rule  để tạo 1 rule mới:

Màn hình tạo rule mới

Tại đây, bạn sẽ phải chọn các FanPage sẽ áp dụng rule(bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều fanpage 1 lúc). Mục Tên rule bạn sẽ đặt tên cho rule này để dễ nhận biết hơn, VD: Rule ẩn comment khi chứa số.

Mục Rule: Bạn có thể chọn 1 trong 2 mục là Chứa số bất kỳ hoặc Chứa chuỗi bên dưới

Khi bạn chọn Chứa số bất kỳ, tất cả các comment chứa 1 trong các số từ 0-9 đều sẽ được xử lý bởi thao tác trong phần Hành Động.

Nếu bạn chọn Rule là Chứa chuỗi bên dưới, hệ thống sẽ hiển thị thêm 1 ô nữa để bạn nhập chuỗi cần tìm trong các comment. Nếu comment trên page có chứa chuỗi bạn đã nhập, sẽ được hệ thống xử lý.

Mẹo: Bạn có thể ẩn toàn bộ các comment bằng các chọn Rule là Chứa chuỗi bên dưới và nhập vào khoảng trắng. Hoặc thể tìm nhiều chuỗi 1 lúc bằng cách nhập: chuoi 1|chuoi 2|chuoi 3, comment chứa 1 trong 3 chuỗi này sẽ được xử lý..

Hành động: Tại đây bạn có thể chọn 1 trong các hành động để xử lý các comment tìm thấy ở Rule bên trên như: Ẩn comment, trả lời comment hoặc like comment

Các hành động xử lý comment

Các hành động xử lý comment

Nếu bạn chọn Hành động là Trả lời comment, 1 ô text sẽ hiện ra để bạn nhập nội dung comment để hệ thống tự trả lời cho các comment tìm thấy bởi Rule này.

Thời gian hiệu lực: Nếu bạn muốn áp dụng rule này cho 1 khoảng thời gian cụ thể, bạn có thể chọn thời gian bắt đầu và kết thúc để rule được chạy, hoặc bỏ trống các ô thời gian để rule chạy liên tục.

 

FBTarget team