Spin content là một kỹ thuật dùng để tạo ra một nội dung mới từ nội dung gốc dựa trên thuật toán và cú pháp xáo trộn(spin). Mục đích của spin content là tạo ra nhiều nội dung bản sao từ một nội dung gốc, khác nhau ở mặt chữ và thứ tự xuất hiện câu, đoạn văn.

Ví dụ khi bạn nhập nội dung trả lời tự động comment tren Page như sau:

{Xin chào|Chào bạn|Dạ thưa} {NAME}

Ví dụ khách hàng tên là Anh Tú, thì khi hệ thống tự động trả lời comment sẽ là một trong các nội dung như sau:

  • Xin chào Anh Tú
  • Chào bạn Anh Tú
  • Dạ thưa Anh Tú

Việc sử dụng cú pháp Spintax trong nội dung rule sẽ giúp các câu trả lời của bạn đa dạng hơn, tránh trùng lặp khiến Facebook nghi ngờ bạn đang spam với cùng 1 nội dung giống nhau cho tất cả các comment.