Hướng dẫn sử dụng: Đăng status/photo

Đăng status/photo lên fanpage không khác nhiều so với đăng trực tiếp trên Facebook, ngoài việc mở rộng thêm rất nhiều tính năng mạnh mẽ giúp bạn tiện lợi hơn trong việc quản lý các fanpage. Đăng bài lên fanpage bằng FBTarget nổi bật hơn ở chỗ: bạn có thể đăng cùng 1 nội dung lên […]