FBTarget là phần mềm hỗ trợ chủ của các fanpage thực hiện tự động các thao tác thường dùng cùng với bộ lọc thông minh.

Phần mềm có các tính năng:

  1. Tự động xử lý(trả lời, like, ẩn, xoá) comment trên fanpage theo bộ lọc và nội dung định nghĩa sẵn.
  2. Đăng bài viết lên nhiều fanpage của khách hàng cùng 1 lúc
  3. Liệt kê và xử lý các comment cũ
  4. Quản lý inbox(beta) fanpage

Nếu gặp khó khăn khi sử dụng phần mềm, quý khách có thể thao khảo phần câu hỏi thường gặp

Hoặc liên hệ trực tiếp qua fanpage của FBTarget